Shanghai Bingcheng Textile Garment Factory
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shanghai Bingcheng Textile Garment Factory
Shanghai, China

Main Categories

Security uniform
Coverall
Work uniform
Military fabric
1,85 US$ - 1,99 US$/Mét
1500 Mét(Min. Order)